Stresshantering

   
 

Omorganiseringar och nedskärningar är vanliga konsekvenser av nutidens krav. Dagen arbetstempo är ibland orimligt högt uppskruvat. Tyvärr är det ofta de engagerade personerna som organisationen behöver mest som drabbas av stress. Vårt koncept får personalen att förstå och arbeta med sin stresshantering. Med en mer nyanserad hållning till sig själv hanterar man situationen på ett bättre sätt.

 
 

Stresshanteringskurs

   
 

ANIMO arrangerar vår stresshanteringskurs enligt en speciell vetenskapligt beprövad modell med kognitiv inriktning. Tillsammans med er inriktar vi stresshanteringskursen mot ett preventivt-, såväl som i rehabiliteringssyfte.

 
 

Kursupplägg

   
 

Under en stresshanteringskurs träffas vi 2 timmar per gång och vi 10 tillfällen där den kognitiva inriktningen utgår ifrån att;

 • undersöka vilka känslor och handlingar som styr beteendet
 • utreda vad som utlöser och vidmakthåller problemen
 • hjälpas åt att ändra på negativa tankar som utlöser beteendet
 
 

Ingående tema i er stresshanteringskurs:

   
 
 • Psykosomatik och stresshantering
 • Probleminriktad stresshantering
 • Känsloinriktad stresshantering
 • Yttre och inre stressorer
 • Stressreaktioner och utbrändhet
 • Typ-A beteende
 • Tidhantering och planering
 • Livsstil och förändring
 • Kroppskännedom och avspänningsövning
 • Egen handlingsplan

Kontakta oss på ANIMO om ni har några frågor om vår stresshanteringskurs