Medarbetarsamtalet

   
 

Vad är det som gör att vissa samtal är så svåra i en arbetsledande befattning?
Vilka insikter behöver jag?

Vissa samtal är extra svåra som vid samarbetssvårigheter, alkoholmissbruk och omorganisation eller uppsägningar.

Seminariet anpassas efter företagets behov och varvas med teori, praktisk träning och konklusion. Vid återkoppling och uppföljning diskuterar vi de praktiserade kunskaperna och befäster ny kunskap.

Animo kan ge dig insikter och verktyg som gör att du kan arbeta vidare med dig själv och känna en större trygghet i kommande samtal.