Krishantering för företag

Klicka på bilden för att se full storlek  
 

Alla företag bör vara beredda på det värsta. Se till att ha en utarbetad plan för krishantering om olyckan skulle vara framme.

Beroende på vilken typ av kris och skede som ska hanteras har ANIMO tagit fram krispaket som kan komponeras i förebyggande och när krisen är ett faktum.

 
 

Debriefing - stödsamtal vid chockupplevelser

 
 

Debriefing är en samtalsmetod som syftar till att eliminera och lindra chockupplevelser och psykiska stressreaktioner. Framför allt så arbetar vi med debriefing med individer eller grupper som varit med om omskakande uppdrag eller upplevelser där människor utsatts för eller deltagit i psykisk påfrestande situationer.

 
 

Krishanteringskurs

 
 

ANIMOs krishanteringskurs reder ut eventuella frågor kring aktuella regler och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen. Vid en kris gäller det att alla har förstått hur man ska agera. Samtidigt arrangerar vi speciella krishanteringskurser för de arbetsledare och chefer som förväntas leda arbetet.

Kunskap som är viktig för att förstå Krisgruppens arbete:

 • Vad utgör en kris?
 • Vad utlöser en krisreaktion och varför?
 • Hur reagerar människor vid en krisreaktion och varför?
 • Vad händer om människan inte går igenom hela sin krisreaktion och vad kan orsaken vara?
 • Omhändertagande vid olika faser av krisen
  • Hur gör jag?
  • Vad säger jag?
  • Vad skall vi i omgivningen tänka på?
  • När behövs professionell hjälp?
  • Vilka orsaker finns till nyansskillnader i krisreaktionen?
  • Slutdiskussion

Kontakta gärna oss för att ställa frågor om vår krishanteringskurs för företag.