Konflikthantering

   
 

I en tid med förändringar är det viktigt att fungera i relationer med andra. Konflikter tar mycket energi och ger lite tillbaka. För att kunna skapa ett bra arbetsklimat och effektiva arbetsgrupper är konflikthantering viktigt.

Varför vi hamnar i konflikt kan bero på att vi har olika behov, våra mentala kartor ser olika ut, olika värderingar, bristande kommunikation, olika erfarenheter, okunskap, rädsla, eller att vi tror våra känslor är fakta.

Vårt koncept för konflikthantering ger personalen, verktyg, erfarenhet och ökad insikt i att agera konstruktivt i olika konfliktsituationer.

 
 

Kurs i konflikthantering

 
 

Kursen ger dig en mer realistisk syn på dig själv och din omgivning samt ditt sätt att vara. Man blir bättre rustad att handskas med sin situation och sin personliga utveckling.

 
 

Kursens innehåll:

 
 
  • Arbetets betydelse
  • Konflikt – definition
  • Orsaker till konflikt
  • Obehaget med konflikter
  • Hur gör vi när vi hanterar konflikter och varför
  • Kommunikationen och dess olika felkällor
  • Metod för konflikthantering – teori och praktik
  • Vikten av att konflikter hanteras
  • Arbetsledarens uppgift vid konflikt mellan medarbetare
  • Att skilja på sak och person