Animo – Relationsterapi privat & på arbetsplatsen

 
 

Psykosocial arbetsmiljö – Förebygg ohälsa

 
 

Ett positivt arbetsklimat är en medveten investering för ett framgångsrikt företag. ANIMO hjälper företag att genomföra effektiva insatser som ger lönsamma resultat. Tillsammans med er arbetar vi med koncept som inriktar sig på den psykosociala arbetsmiljön och som hjälper er att förebygga och rehabilitera ohälsa på arbetsplatsen.

Sedan år 2000 har vi på ANIMO arbetat med vedertagna självutvecklande verktyg för att uppnå ett positivt arbetsklimat.

 
 

Samtals-, par- & relationsterapi

 
 

Med hjälp av terapi blir du/ni medvetna om vad som inte fungerar i livet eller relationen. Samtals-, par- och relationsterapi skapar en medvetenhet kring egna försvar, förträngningar och känslomässiga blockeringar. Terapin utvecklar nya och mer konstruktiva beteendemönster som bidrar till en större livskvalité.

Inom relationsterapin är det paren som står i centrum . Terapeuten guidar paren och hjälper dem att tillsammans skapa verktyg som reparerar relationen.

Ta kontakt med oss på ANIMO om ni har frågor kring vilken terapi som kan vara aktuell, både privat och på arbetsplatsen.